70 Georgia Okeeffe Tree Lane Durango CO Real Estate